ที่ว่าง

นึกถึงเพลง ที่ว่าง ของวง Pause แล้วนึกถึงภาพแบบนี้ค่ะ

ความสัมพันธ์แบบ jigsaw กับความสัมพันธ์แบบเดินเคียงกัน ความสัมพันธ์แบบหลัง มันน่าจะชิลกว่าและไปได้ไกลกว่า เดินห่างกันบางครั้ง เดินชิดใกล้กันบางครา ไม่ต้องให้อีกฝ่ายเติมเต็ม แต่ก็สุขได้ด้วยตัวเอง เดินเคียงกันไปก็เพิ่มความอุ่นใจ ไม่มีก็ได้ แต่มีก็ยิ่งดี^^