อิทธิบาท4 ธรรมะที่เป็นเหตุนำไปสู่ความสำเร็จ

https://youtu.be/8RqdwmVLHPE
มาลอง pick a card กันค่ะว่า ธรรมะข้อใดในหมวดอิทธิบาท 4 ที่เราต้องเพิ่มให้มากขึ้นเป็นพิเศษ