กล้าเป็นตัวเองเวอร์ชันที่ดีที่สุด

คนที่พยายามทำให้ทุกคนรัก มัวแต่กังวลสนใจว่าคนอื่นจะคิดว่าตัวเป็นอย่างไร ทำให้เขาพอใจหรือไม่ เท่ากับทิ้งความเป็นตัวเองไปเปล่าๆ โดยไม่ได้ผลอะไรขึ้นมา ทั้งเสียความเป็นตัวเองและไม่ได้ยืนหยัดทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆในชีวิตให้สำเร็จลุล่วงไป ความเป็นจริงของชีวิตก็คือ เราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้ สู้กลับมาเป็นตัวเอง พัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง และเอาเวลาที่พยายามทำให้คนอื่นพอใจ มาลงมือทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่า