ไม่มีใครเพอร์เฟ็ค แม้แต่เราเอง

อย่าหาความสมบูรณ์แบบจากคนอื่น ในเมื่อเราเองก็ไม่สมบูรณ์แบบ

การด่า หรือต่อว่า ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะเป็นการสาดอารมณ์ใส่อีกฝ่ายหนึ่ง อย่าว่าแต่คนถูกด่า ถูกต่อว่าเลยที่จะเสียความรู้สึก คนที่ได้รับผลนั้นมากที่สุด ในระยะยาวกลับคือผู้ที่ด่า หรือต่อว่าคนอื่นนั่นเอง เพราะจะเพาะนิสัยเพ่งโทษคนอื่น มองหาแต่ข้อเสียของคนอื่น และสุดท้ายจะมองหาแม้แต่ข้อเสียของตัวเอง และผลพวงดังกล่าวน่ากลัวมาก คือจะรู้สึกตัวเองมีแต่ข้อบกพร่อง ไม่สามารถสมบูรณ์แบบอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นได้ ในที่สุดก็จะสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่เห็นในคุณค่าของตัวเอง และอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุด

ที่ฉันเขียนได้ เพราะที่เขียนข้างบนนั้นคือฉันเอง กว่าจะรู้ตัวฉันก็กลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบ แม้ฉันจะทำอะไรต่างๆได้มากมาย ที่ใครๆก็ชม แต่ฉันกลับไม่ภาคภูมิใจอะไรเลย มัวแต่มองหาสิ่งที่ยังทำไม่ได้ ยังไม่สำเร็จ และก็มีนิสัยเพ่งโทษคนอื่นมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “ไม่มีใครเพอร์เฟ็ค แม้แต่เราเอง”