360 องศา

เคยถูกประเมินแบบ 360 องศากันไหมคะ

ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการประเมินที่เรียกว่าประเมินแบบ 360 องศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่เลือกเอาวิธีนี้มาประเมิน โดยไม่ได้รู้อะไรจริง ไม่รู้ข้อจำกัดหรือข้อด้อยของการประเมินแบบนี้

อ่านเพิ่มเติม “360 องศา”