เราเป็นได้มากกว่าที่เราคิด

มนุษย์มีศักยภาพมากกว่าที่เห็นด้วยตา หรือด้วยความเชื่อที่จำกัด