เมื่อตัดสินใจแล้ว อย่าลังเลสงสัย

เมื่อคิดดีแล้ว และตัดสินใจที่จะเลือกทางแล้ว อย่าเชื่อมายาของความคิดที่หลอกให้เราลังเลสงสัย และ ทำให้เราสร้างทางแยกของการตัดสินใจใหม่ไปเรื่อยๆ ให้มุ่งเดินต่อไปตามทางที่เราเลือกไว้แล้ว