โฟกัสแต่สิ่งที่เสียไป

ถ้าเราคิดลบ เรามักจะโฟกัสแต่สิ่งที่เสียไป ไม่ได้ให้ความสำคัญและชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา ทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็น และใจจะรู้สึกขาดแคลน ไม่พอเสมอ