เป็นนักศึกษาแค่เพียงเครื่องแบบ

เพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเป็นนักศึกษาแค่เพียงเครื่องแบบ ส่วนใจไม่ได้เป็นนักศึกษาที่แท้จริง