บางสิ่งไม่ได้สำคัญเท่าที่เราคิด

บางครั้งเราก็เผลอไปให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กน้อย ที่แทบไม่ส่งผลอะไรต่อชีวิตในภาพใหญ่ หรือเป้าหมายชีวิตของเราเลย
เมื่อเรารู้ตัว อย่าเสียเวลากับสิ่งนั้น
แล้วกลับมามองภาพใหญ่ของเรา ให้เวลา ให้ความสำคัญกับมัน เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเรามากกว่ามาก