ดูตัวเองด้วยความเมตตา

ดูตัวเองเหมือนดูเด็กน้อยภายใน
เห็นเด็กน้อยทุกข์ สุข เศร้า โกรธ เหงา..
เราจึงควรคิด พูด ทำ กับตัวเองด้วยความเมตตา