แรงหนีศูนย์

การปฏิบัติธรรม ก็เป็นการสู้กับแรงโน้มถ่วงของความเคยชินเดิม เพื่อสร้างแรงหนีศูนย์ใหม่ ให้หลุดจากวงโคจรเดิมๆที่วนเวียนไม่รู้จบ ต้องใช้ความมุ่งมั่น อดทน กระทำอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้พลังใจที่เข้มแข็ง เห็นคุณค่าของความพากเพียรที่จะพาเราหลุดออกจากวงโคจรไปสู่ภาวะที่อิสระโดยแท้จริง