แผนกรรม

คุณเชื่อในแผนกรรมไหมคะ

ฉันเป็นคนหนึ่งที่ก็เคยคิดๆอยู่ว่าชีวิตเรามันก็เหมือนมีแผนกรรมกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ไปดูหมอ(อิอิ) และคิดว่าที่หมอดูบอกฉัน มันยังไม่หมด คือมันมีความซับซ้อนของกรรม ที่ฉันคิดว่ามันขึ้นกับความเก่งของหมอดู และอีกอย่างคือการปิดบังตัวของมันเอง ไม่ให้เรารับรู้ได้ก่อน

อ่านเพิ่มเติม “แผนกรรม”