สื่อสารตรงๆ ดีกว่าคิดแทน

มีครั้งหนึ่งฉันได้เข้าร่วมอบรมกับชมรมI see U ซึ่งเป็นการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สิ่งหนึ่งที่มีการย้ำกันมากในคลาสคือการสื่อสาร มีกิจกรรมหนึ่งซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนระหว่างสิ่งที่สื่อสาร กับความต้องการที่แท้จริงของผู้สื่อสาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบมากกิจกรรมหนึ่งเลยคือ มีการให้เราลองใช้คำพูดที่เราพูดเป็นประจำเวลาที่เราไม่ได้ดั่งใจ พูดกับคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดในคลาสอบรม โดยผลัดกันพูดและให้ผู้ฟังเดาว่า สิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาแท้จริงต้องการอะไรกันแน่ และสลับคู่วนไปเรื่อยๆ

อ่านเพิ่มเติม “สื่อสารตรงๆ ดีกว่าคิดแทน”