ฟังฟองก่อน

เคยไหม เวลาที่เราโกรธที่ถูกใครทำร้ายจิตใจ เราไม่ต้องการ”ผู้เชี่ยวชาญ” เราต้องการคนที่พร้อมจะเป็นข้างเดียวกับเรา และเราไม่ต้องการให้ใครมาตัดสินว่าอะไรถูก อะไรผิด เราต้องการคนรับรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “ฟังฟองก่อน”