ทำแบบนี้จะพัฒนาเร็ว

การจดบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวัน และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั้น รวมถึงแนวทางการปรับปรุงตนเอง ให้ดีขึ้นในครั้งหน้า จะเป็นทางลัด ช่วยย่นระยะเวลาของการพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้น เพราะได้มานั่งทบทวนตนเอง เป็นการตรวจการบ้านตัวเองทุกวัน