ไม่จำเป็น…

แม้มีสิ่งที่ชวนให้อยากได้ ชวนให้โกรธ หรือชวนให้หลง แต่เราไม่จำเป็นต้องอยากได้ โกรธ หรือหลงก็ได้

หลังจากฟังเทศน์ของท่านพระอาจารย์ชยสาโร ฉันเลยทำภาพนี้ไว้เตือนตัวเองค่ะ^^ (ภาพส่วนใหญ่ที่เห็นในเว็บนี้ ก็ทำไว้เตือนตัวเองค่ะ เพราะแม้ตอนนี้จะทำยังไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนใช่ไหมคะ แหะ ให้กำลังใจตัวเองค่ะ)