คุกความคิด

เราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง อย่าให้ความคิด ความเชื่อที่ผิดมากักขังทำให้เราหมดอิสรภาพในการใช้ชีวิตที่เราปรารถนา