ตั้งใจ 100%

ทำอะไรด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ 100% ความฟุ้งซ่านจะน้อยลง การกระทำต่างๆจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น