เจ๊ากับเจ๋ง vs เจ๊ากับเจ๊ง

เรื่องของกฎแห่งกรรม เป็นเรื่องที่แต่ละคนมีอิสระที่จะมีความเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ก็ขอให้ตระหนักไว้ว่า สิ่งที่ถ้าเราเชื่อไปก่อนแล้วอาจเกิดผลดีต่อเราในอนาคต ก็ควรเชื่อไปก่อนที่เราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

กรณีที่เราไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม ไม่ว่าจะเป็นตายแล้วสูญสิ้นจบ ไม่มีชาติหน้า หรือเชื่อว่าเราตายแล้วได้ไปสวรรค์แน่นอน แล้วชาตินี้อยากทำอะไรตามใจตัวเองก็จะทำ แม้ว่าการกระทำบางอย่างอาจเป็นการทำร้ายผู้อื่น สัตว์อื่น หรือแม้กระทั่งบั่นทอนสิ่งที่ดีในตัวเอง หรือกระทั่งการฆ่าตัวตาย ถ้ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงก็แล้วไป แต่ถ้ามีจริงคุณอาจกำลังเดินไปสู่หนทางของการเจ๊า กับ เจ๊ง

อ่านเพิ่มเติม “เจ๊ากับเจ๋ง vs เจ๊ากับเจ๊ง”