ยุคGuรู้

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย จนกลายเป็นGuรู้ กันไปหมด แต่ขอให้ระวังว่าข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เป็นความจริง