เมื่อมีปัญหา ให้มองแบบผู้สังเกตการณ์

เมื่อเรามีปัญหาในชีวิต ให้เราลองถอยออกมามองแบบเป็นคนนอก เป็นผู้สังเกตการณ์ เราจะเห็นปัญหาได้ชัดขึ้น โดยไม่จมลงไปกับอารมณ์ ประมาณเหมือนเพื่อนมาปรึกษาเราว่าเค้ามีปัญหาแบบนี้ๆ แล้วเราก็ชี้ประเด็น และแนะแนวทางให้เขาอย่างไรอย่างนั้น