คิดมาก = เครียด

เอาพลังที่จะใช้ไปในทางฟุ้งซ่าน คิดมาก ไปลงที่การออกกำลังกาย เปลี่ยนจากฐานคิด ให้เป็นฐานกาย จะทำให้หายเครียดและมีความสุขมากขึ้น หรือจะทำสมาธิ เพื่อให้จิตมีพลังก็ได้ ดีกว่าเอาเวลาไปคิดฟุ้งซ่าน เสียเวลาเปล่าๆ