เพื่อนร่วมทุกข์

ถ้าเรามีอารมณ์ โกรธ เกลียด โมโห ขอให้เราลองมองในแง่ที่บรรดาเขาทั้งหลาย ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทะเลทุกข์ด้วยกัน ทุกคนต่างมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เป็นของตัวเอง ต้องเอาชนะแรงดึงดูดของกิเลสและความเคยชินของตัวเอง เพื่อให้หลุดพ้นจากวงเวียนแห่งความทุกข์ที่วนแล้ววนเล่า ไม่มีวันจบที่แสนน่ากลัวนี้ แล้วเราจะคลายความโกรธ เกลียด โมโห เขาเหล่านั้น เพราะเขาเหล่านั้นก็ล้วนเหมือนกันกับเรา

ฉันอยากบอกว่า ภาพนี้ คำพูดเหล่านี้ ฉันทำไว้เตือนใจตัวเองโดยเฉพาะค่ะ^^ (แม่คนขี้โมโห คิดว่าตัวเองน่ารัก แต่จริงๆน่าเกลียด แหะ แหะ)