กลับมารักตัวเอง

ใครๆก็ว่าฉันเป็นคนดี เฟรนด์ลี่ มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็ดีกับฉันมาก ชีวิตน่าจะมีความสุข ฉันก็เคยรู้สึกอย่างนั้น

อ่านเพิ่มเติม “กลับมารักตัวเอง”