ชีวิตที่ใช้แต่อารมณ์

ชีวิตที่ใช้แต่อารมณ์ เหมือนเรืออยู่กลางคลื่นลมตลอดเวลา ไม่มีเวลาที่จิตใจจะนิ่ง มีความสงบสุขได้เลย