อดีตไม่ได้ตัดสินอนาคต

อดีตที่ล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะล้มเหลว อย่าเสียกำลังใจ เอาอดีตเป็นบทเรียน ปรับปรุงเพื่อก้าวสู่อนาคต